پنجره UPVC ریلی

پنجره upvc ریلی به دلیل نحوه باز شدن آن به پنجره upvc فولکس واگنی معروف است. پنجره upvc ریلی بر روی یک محور ریل مانند حرکت می کند و باز و بسته می شود. بنابراین باز و بسته شدن پنجره upvc ریلی هیچ فضایی را اشغال نمی کند. باز و بسته شدن پنجره upvc ریلی (فولکس واگنی) ممکن است به صورت اتومات، نیمه اتومات و یا به صورت دستی انجام بگیرد. سیستم باز شوی  پنجره upvc ریلی نسبت به سایر انواع پنجره upvc کشویی دارای مزیت است. یکی از این مزایا ثبات بیشتر  پنجره upvc ریلی است. زیرا این نوع پنجره upvc از فریم خود کاملا مجزا است و به صورت ریلی بر روی یک لت فیکس باز و بسته می شود. این نوع پنجره upvc نیز مانند پنجره upvc ثابت، پنجره upvc تک حالته و غیره قابلیت استفاده ترکیبی با سایر انواع پنجره upvc را دارد. در پنجره upvc ریلی باید به وزن آن توجه کرد زیرا اگر وزن آن بیش از حد باشد، باز شدن آن دچار مشکل می شود.